LEASING

Leasing je dlouhodobý pronájem jak pro osoby fyzické, tak pro podnikatele, kdy po jeho ukončení a splacení zůstatkové hodnoty přechází vlastnické právo na leasingového nájemce. Předmětem leasingu mohou být stroje a zařízení, technologické linky, výpočetní a kancelářská technika, manipulační technika, osobní a užitkové vozy, motocykly, autobusy nebo průmyslové objekty.

Zajistíme pro Vás:

  • na základě požadavků klienta zpracujeme nabídku
  • žádost o leasing
  • připravíme veškeré leasingové smlouvy
  • vyřízení u peněžního ústavu