ÚVĚRY PRO PODNIKATELE

Úvěry pro podnikatele jsou úvěry určené k financování investic, koupi, výstavbě, stavebním úpravám, vybavení nemovitosti, zabudovaných zařizovacích předmětů nutně ke kolaudaci nebo podmiňující užívání nemovitosti, zakoupení strojů, vypořádání majetkových poměrů nebo splácení úvěru poskytnutého jiným věřitelem.

Zajistíme pro Vás:

  • posouzení požadavku podnikatele - určení úvěru
  • vypracování úvěrového financování
  • zpracování žádosti
  • vypracování podnikatelského projektu včetně příloh (kupní smlouvy, výpisy z katasru atd...)
  • projednání a předání žádosti bankovnímu ústavu